Η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα GOGNIPLAT είναι ένα καινοτόμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της γνωστικής εξασθένησης, το οποίο έχει αναπτυχθεί με γνώμονα να βοηθήσει ηλικιωμένους που έχουν ΗΓΕ αλλά δεν έχουν αναπτύξει ακόμη άνοια. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας COGNIPLAT, έχει βασιστεί σε μια διεπιστημονική προσέγγιση συνδυάζοντας γνώση από τους κλάδους της νευροψυχολογίας, της γνωστικής γλωσσολογίας και της λογοθεραπείας. Ο σκοπός της ενίσχυσης των γνωστικών λειτουργιών επιτυγχάνεται μέσω παιχνιδιών γνωστικής εξάσκησης τα οποία είναι οργανωμένα σε πέντε διαφορετικούς τομείς, έναν διαγνωστικό και τέσσερις τομείς γνωστικών λειτουργιών. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η δυνατότητα να προσαρμόζει τη δυσκολία των ασκήσεων στο γνωστικό επίπεδο του εκάστοτε ασθενή.

Τα παιχνίδια που αφορούν το διαγνωστικό τομέα, μέσω μιας σειράς ασκήσεων, στοχεύουν στην εκτίμηση του επιπέδου της εξασθένησης των γνωστικών λειτουργιών του ασθενή, κάτι το οποίο καθορίζει το επίπεδο δυσκολίας με το οποίο ξεκινάνε οι ασκήσεις.

Τα παιχνίδια που αφορούν τους υπόλοιπους 4 γνωστικούς τομείς εστιάζουν στην εξάσκηση των διαφόρων γνωστικών λειτουργιών.

Ο πρώτος γνωστικός τομέας, αφορά τη μνήμη και περιλαμβάνει ασκήσεις που επικεντρώνονται στην ανάκληση αριθμητικών ακολουθιών, της θέσης αντικειμένων και μοτίβων, καθώς και στοιχείων συσχέτισης γνώσεων.

Ο δεύτερος γνωστικός τομέας, εστιάζει στη προσοχή με τη χρήση ασκήσεων που απαιτούν, για παράδειγμα, την αντικατάσταση λέξεων και φράσεων με εικόνες ή ακολουθίες από εικόνες καθώς και την αναγνώριση αντικειμένων που προβάλλονται στην οθόνη.

Ο τρίτος γνωστικός τομέας εστιάζει στην ενίσχυση της αντίληψης με τη χρήση ασκήσεων που απαιτούν είτε τον προσανατολισμό του χρήστη, είτε την υπόδειξη της θέσης ενός αντικειμένου αναφορικά με ένα άλλο.

Ο τέταρτος γνωστικός τομέας εστιάζει στον λογικό συλλογισμό και στην επίλυση προβλημάτων όπως για παράδειγμα, αριθμητικά σταυρόλεξα και επιλογή κατάλληλων μοτίβων για τη συμπλήρωση ακολουθιών από μοτίβα.

Επιπλέον, η πλατφόρμα περιλαμβάνει την υλοποίηση σεναρίων παιχνιδιών βασισμένα σε διαδραστικά 3D περιβάλλοντα με δραστηριότητες από την καθημερινή ζωή.

Τα παιχνίδια που αναπτύχθηκαν είναι διαθέσιμα τόσο σε πλατφόρμα Android/Tablet όσο και σε Web μορφή και δείγμα των παιχνιδιών αυτών είναι διαθέσιμα online από τους παρακάτω συνδέσμους:

COGNIPLAT App

Home Activities