Υπολογιστής Άνοιας

Άνοια είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει απώλεια μνήμης ή και άλλες ικανότητες σκέψης αρκετά σοβαρές ώστε να επηρεάζουν την καθημερινή ζωή ενός ατόμου. Ποιος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης άνοιας;

https://www.projectbiglife.ca/dementia

Αφήστε μια απάντηση