Η επικοινωνία ως χρήσιμο εργαλείο για φροντιστές στη μακροχρόνια περίθαλψη ηλικιωμένων

Το COMMUNICARE στοχεύει στην ενημέρωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ανεπίσημων και μη τυπικών φροντιστών για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής για τους ηλικιωμένους που φροντίζουν και για την ανάπτυξη περιεχομένου κατάρτισης σχετικά με βασικές αρχές και μεθόδους επικοινωνίας σε διάφορες χρόνιες ασθένειες όπως το Alzheimer.

https://ccare.aegean.gr

Αφήστε μια απάντηση