Παρουσίαση του έργου COGNIPLAT στην εναρκτήρια συνάντηση της δράσης 1.2 Υπηρεσίες γεω-χωρικών δεδομένων του Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας e-Aegean

Το έργο COGNIPLAT παρουσιάστηκε στην εναρκτήρια συνάντηση της δράσης 1.2 Υπηρεσίες γεω-χωρικών δεδομένων του Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας e-Aegean η οποία διεξήχθη στις 28 Ιουνίου 2021. Ειδικότερα, συζητήθηκε η δημιουργία μιας οντολογίας ως ένα μοντέλο γνώσης για την αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας αποκατάστασης ατόμων με ήπια γνωστική εξασθένιση μέσω της χρήσης μιας πλατφόρμας παιχνιδιών σοβαρού σκοπού.

Αφήστε μια απάντηση