Ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) – Family Caregivers Alliance

Οι φροντιστές καθώς και τα μέλη της οικογένειας παίζουν σημαντικό ρόλο στη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων που πάσχουν από ήπια γνωστική εξασθένηση. Η παρακάτω σελίδα παρέχει συμβουλές για όλα τα μέλη:

https://www.caregiver.org/mild-cognitive-impairment-mci