Δικτύωση του έργου COGNIPLAT με το έργο COMMUNICARE

Το έργο COGNIPLAT συζητήθηκε ως παράδειγμα μοντέλου παιγνιοποίησης που θα μπορούσε να εμπνεύσει την ενημέρωση της πλατφόρμας eLearning του έργου COMMUNICARE όσον αφορά την ενσωμάτωση ενός σοβαρού παιχνιδιού με έμφαση στην προσομοίωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη βελτίωση των μεθόδων επικοινωνίας στη μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2021 σε zoom.

Αφήστε μια απάντηση