Εταίροι

Η εταιρία BYS Grup (https://www.bysgrup.com.tr/) έχει σε βάθος εμπειρία σε διεθνή έργα χρηματοδοτούμενα από πολυμερείς και διμερείς οργανισμούς, όπως η ΕΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη και το Τουρκικό Ερευνητικό και Επιστημονικό Συμβούλιο. Επιπλέον, η BYS Grup έχει υλοποιήσει με επιτυχία πολλά, διεθνή χρηματοδοτούμενα, έργα έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος αυτού του έργου, δύο έργα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του EU FP7 ξεχωρίζουν. Το ALZ-e-MED είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και βαθμολογίας κύκλου ζωής των ασθενών με νόσο Alzheimer. Οι πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι φροντιστές (όταν οι ασθενείς φροντίζονται στο σπίτι από συγγενείς) μπορούν να ξεπεραστούν με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο με τις επιστημονικά αναπτυγμένες ενότητες του ALZ-e_MED, όπως γνωστικές ασκήσεις, εκπαιδευτικά βίντεο, υπενθυμίσεις φαρμάκων κ.λπ. Το Elder Tablet (ELTAB) είναι ένα πρωτότυπο που αποτελείται από ένα tablet, ιατρικές και καθημερινές συσκευές, οικιακούς αισθητήρες και μια δικτυακή πύλη με υποστήριξη λήψης αποφάσεων για τους ηλικιωμένους. Η ομάδα IT της BYS Grup, που αποτελείται από εμπειρογνώμονες που έχουν λάβει μέρος στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση παρόμοιων εφαρμογών υγειονομικής περίθαλψης, θα αξιοποιήσουν την εμπειρία και τις γνώσεις της στην ανάπτυξη αυτού του έργου. Τον Ιούνιο του 2017, η BYS Grup πρότεινε ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης στην TUBITAK, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας εφαρμογής αναγνώρισης ομιλίας για την τουρκική γλώσσα.

Η εταιρία ENBISYS (https://enbisys.com/) αναπτύσσει προηγμένες τεχνολογίες που βασίζονται σε δεδομένα και παρέχουν λύσεις σε δύσκολα προβλήματα. Τα τελευταία 10 χρόνια, η εταιρεία συνεργάστηκε με τους καλύτερους, λαμπρότερους και πιο επιτυχημένους οργανισμούς για να τους βοηθήσει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και την αύξηση της αξίας τους. Η εταιρεία αναπτύσσει λύσεις στον τομέα του λογισμικού, των εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων και των υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς επίσης και σε καινοτόμα έργα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, των τηλεπικοινωνιών και των επικοινωνιών, της αυτοματοποίησης της παραγωγής και των επιχειρηματικών διαδικασιών. Η εταιρεία ENBISYS συνεργάζεται ενεργά με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια στο Tomsk και τις γειτονικές περιοχές για την ανάπτυξη των βέλτιστων λύσεων και την εκτέλεση έργων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτού του έργου η ENBISYS θα συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Ερευνών Σύνθετων Προβλημάτων των Καρδιαγγειακών Παθήσεων, το Κρατικό Πανεπιστήμιο Kemerovo και το Ιατρικό Κέντρο «KuzbassNeiro», ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα παιχνιδιών και την επίδρασή της στους ασθενείς, καθώς επίσης και να βελτιώσει τις τεχνολογίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη των παιχνιδιών αποκατάστασης.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΜΠΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://www.icsd.aegean.gr) συντονίζει την ελληνική κοινοπραξία του έργου COGNIPLAT. Τα τελευταία χρόνια, τα μέλη του τμήματος συμμετείχαν σε διάφορα Ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα έργα και έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία και γνώση. Με βάση αυτές τις γνώσεις, το ΜΠΕΣ είναι σε θέση να προσφέρει καινοτόμες λύσεις στην ανάπτυξη και υλοποίηση διαφόρων στοιχείων της πληροφοριακής και επικοινωνιακής υποδομής, που απαιτείται για την αποτελεσματική παροχή μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών. Μέλη του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (http://icsdweb.aegean.gr/ai-lab/) και του Εργαστηρίου Υπολογιστών & Συστημάτων Επικοινωνίας (https://icsdweb.aegean.gr/ccsl/) του ΜΠΕΣ συμμετέχουν στο έργο COGNIPLAT. Τα σχετικά με το προτεινόμενο έργο ερευνητικά ενδιαφέροντα που αξιοποιούνται περιλαμβάνουν: Συστήματα Ambient Assisted Living, Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού, Μοντελοποίηση Γνώσης, Μηχανική Μάθηση, Τεχνολογίες Λογισμικού και Υπηρεσιών. Το τμήμα ΜΠΕΣ συνεισφέρει στην ανάπτυξη της πλατφόρμας παιχνιδιών με μηχανικούς που διαθέτουν εξειδίκευση στην ανάπτυξη παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, στη μοντελοποίηση γνώσης με τη μορφή οντολογίας για τη διαχείριση συμπτωμάτων ήπιας γνωστικής εξασθένησης μέσω παιχνιδιών σοβαρού σκοπού και την τεχνική υποστήριξη της δοκιμής και τεχνολογικής αξιολόγησης της πλατφόρμας στην ελληνική πλευρά του ERA.Net δικτύου.

Η «Φροντίδα Ζωής» (http://www.frontidazois.gr/), παρέχοντας σε καθημερινή βάση υπηρεσίες παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους, έχει αποκτήσει πολύτιμη πρακτική εμπειρία σε όλα τα θέματα που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. Η «Φροντίδα Ζωής» παρέχει υπηρεσίες νοσηλευτικής (προσωπική υγιεινή, διαχείριση φαρμάκων, πρωτοβάθμια περίθαλψη) και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική, διαχείριση λογαριασμών, εξωτερικές δουλειές) με τις νοσοκόμες και τους κοινωνικούς λειτουργούς μας, με στόχο την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής και την ευγηρία των επωφελουμένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ηλικιωμένοι ασθενείς, έχουν κάποιο είδος χρόνιας νόσου, αδυναμίας, ψυχικής ή σωματικής εξασθένηση. Η «Φροντίδα Ζωής» διαθέτει μια διεπιστημονική ομάδα προσωπικού από διάφορους κλάδους όπως η κοινωνιολογία, η κοινωνική εργασία, η ψυχολογία, η νοσηλευτική, η τηλεματική και η μηχανική λογισμικού. Η «Φροντίδα Ζωής» διαθέτει ένα δίκτυο 80-100 ηλικιωμένων.